Peygamberlere İman Nedir ?

Peygamber : Haber getiren demektir. Farsça bir kelimedir. Arapçası Rasül ve Nebi kelimeleridir.

Dini Manası : Allah Tealanın kullarına dilediği her şeyi bildirmek üzere seçtiği ve vazifelendirdiği İnsanlardır.

Peygamberlerin hiç birine ayırdedilmeden inanmak gerekir. Zira Kur’an-ı Kerim’de < Allah’ın peygamberlerinden hiç birini ayırd etmeyiz. > ( her birinin peygamber olduğuna inanırız. ) Buyurulmuştur.

Peygamberlerin Sıfatları Nelerdir ?

Sıdk : Doğruluk demektir. Peygamberler son derece doğru ve dürüst insanlardır.

Emanet : Peygamberler, her bakımdan emniyet edili ve güvenilir bir insanlardır.

Tebliğ : Peygamberler Allah Teala’nın gönderdiği dini ve şeriatı olduğu gibi insanlara ulaştırırlar. Peygamberler, kendilerine gelen vahye hiç bir şey eklemez ve çıkarmazlar.

Fetanet : Peygamberlerin yüksek bir akıl ve zeka sahibi olmalarıdır. Peygamberler arasında geri zekalı, ahmak anlayışsız bulunmamıştır.

İsmet : Peygamberler günah ve fenalıktan uzaktırlar. Peygamberler, Allah tealanın kontrolü ve terbiyesi altında yetişirler. Onlarda peygamberlikten önce bile puta tapmak, şarab içmek, yüz kızartıcı bir harekette bulunmak gibi hareketler görülmemiştir.

Gelmiş Geçmiş Tüm Peygamberler

İlk Peygamber Hazreti Adem AS son Peygamber’de Hz. Muhammed (AS)’dır. Bu ikisinin arasında çok Peygamberler gelip geçmiştir. Bazı eserlerde adetleri 124 bin bazısında 224 bin diye beyan edilmişse de bunlar kesinlik ifade edecek derecede kat’i olmadığından o süretle iman vacib değildir. Çünkü Allahü Teala, peygamberlerden bazılarını bize bildirmediğinden Kur’an’ı Kerim’inde haber vermiştir. Bundan dolayı adetlerini söylemeyerek ne kadar peygamber gelmiş ise hepsinin Hakk ve doğru olduklarına tafsilen iman etmek vacibtir.

Kur’an’ı Kerimde İsimleri Geçen Peygamberler

Yirmi Beş tane olup Şunlardır

1- Adem,
2- İdris,
3- Nuh,
4- Hûd,
5- Sâlih,
6- Lût,
7- İbrahim,
8- İsmail,
9- İshak,
10- Yâkub,
11- Yûsuf,
12- Şuayb,
13- Hârun,
14-Mûsa,
15- Dâvud,
16- Süleyman,
17- Eyyûb,
18- Zülkifl,
19- Yûnus,
20- İlyas,
21- Elyesa,
22- Zekeriyya,
23- Yahya,
24- İsa,
25- Muhammed (S.a.v.)

Bütün peygamberlerin getirdikleri ve tebliğ ettikleri dinler şu beş esas üzerine bina edilmiştir. Bütün ilahi dinlerin ruhu bu beş esas üzerinedir.

  • Dini Muhafaza
  • Nefsi Muhafaza
  • Aklı Muhafaza
  • Nesli Muhafaza
  • Malı Muhafaza

Bütün peygamberler bu esasları korumayı gaye edinmişlerdir.