Küfre düşüren sözler

Şimdi biraz da mü’mini küfre sokan çirkin sözleri ve fiilleri bahsedelim de bunlardan ders alarak ağızlarımızı bu gibi fena olan sözlerden koruyalım. Çünkü küfre sokan bu sözler o kadar fena ki, evvela mü’mini dinden çıkarıyor. Sonra nikahının bozulmasına otomatik olarak sebep oluyor. Haccı varsa o da iptal oluyor. Yani yok oluyor. Bından dolayı mü’minleri bu kötü akibetten kurtarmak için bu sözleri açıklamayı konunun önemine binaen uygun görüyoruz.

Cenabı-ı Hak cümlemizi bu küfrü gerektiren sözden, haktan uzaklaşmamıza sebep olan ahlaksızlıklardan çirkin ve fena olan büyük ve küçük günahlardan muhafaza buyursun. Amin

 • Dini Hafif Görmeye ve alaya almaya sebep olan herhangi bir sözü söyeleyenin veya işi işleyenin küfrüyle hükmolunur. Ve onun dinden çıkmasına sebep olur. İSter sahiden ister şakadan olsun. Bu gibi haller, cemiyetlerde insanları güldürmek ve eğlendirmek için hususi tutulan kimselerde çok görülür.
 • Bir kimse ” eğer dün ben bunu yaptıysam kafir olayım” derse ve yaptığınıda biliyorsa kafir olur. Zira burada küfre rıza vardır. Yapmadığı halde de Allah biliyor ki yaptım derse bütün alimlere göre kafir olur.
 • Bir kimse kendisine zulum ve haksızlık edene şüphe ederek kıyamette Allah’ın adaleti varsa senden hakkımı alırım derse kafir olur.
 • Allah (C.C) bize, gökten bakıyor ve görüyor diye Allah’a mekan tahsis eden kimse kafir olur.
 • Hasmına Sana Allah’ın hükmü ile düşmanlık ediyorum. Diyene Allah’ın hükmü burada geçmez, senin gibi deyyusun olduğu yerde Allah’ın hükmünün ne işi vardır, burada Allah’ın hükmü yoktur diyen kafir olur.
 • Allah herkes için adildir amma bana kötülük ve zulum etti diyen kafir olur
 • Hazreti Peygamber (SAV)’e küfreden kimsenin katli vaciptir. Çünkü kul hakkı olduğundan ve kul hakkını cenab-ı hakk affetmediğindne yüce Mevla Kendisine küfredeni tövbe edince tövbesini kabul ettiği halde Peygamber’e söven derhal öldürürlür. Ve Tövbesi de kabul edilmez.
 • Sihirbazın ta tövbesi kabul edilmez ve derhal öldürülür. Kendiliğinden teslim olup tövbe ederse tövbesi öyle kabul olur.
 • Bir Kimse peygamberlerin bazılarına inanmaz, peygamberler birini ayıplar veya sünnetinden birini beğenmezse kafir olur.
 • Ben Rasülüm ben peygamberim diyen kimse kafirdir. Ve ondan mucize isteyenlerde Kafirdir. Çünkü Hz. Muhammed ( SAV ) son Peygamberdir.
 • Bir Kimse Rasüllullahın ( SAV ) sünnetini, hadis-i şeriflerden birini hafife alır veya reddederse ve ben böylelelerini çok işittim diye hafife alırsa kafir olur.
 • Bilerek Kıbleden başka tarafa veya necasetli elbise veya çamaşır ile dini hafife veya alaka almak için namaz kılmak küfre sokar.
 • Kuranı kerimi şarkı gibi okumak musuki aletleri ile beraber okumak Kuranı kerim okunurken alkışlamak ve buna benzer davranışlarda bulunmak küfürdür.
 • İçki içerken Bismillah diyen Kafirdir
 • Bir Kimseye Namaz kıl denildiğinde, Allah benim malımı noksan kıldı, ben de onun hakkını noksan kılıyorum derse Kafir Olur.
 • Bir Kimse kendine namaz kıl diyene sen kıldın da ne kazandın ne kar ettin derse kafir olur.
 • Alaya alarak namaz kılan kafir olur
 • Kıyameti öldükten sonra dirilmeyi Cenneti, Cehennemi mizanı hesabı sıratı ve kulların amellerinin amel defterine yazılı olduğunu inkar eden kafir olur
 • Kabir azabını inkar eden kafir olur
 • Allah bana Cennet’i verse sensiz istemem veyahut girmem dese ya da seninle Cennet’e bile girmem diyen kişi kafir olur
 • Bir Kimse Allah’ın haram kıldığını helal kabul ederse Kafir olur
 • Ben Namazla emronuldum bana namaz daha fazr değil derse kafir olur
 • Bu Namaz bitmeyecek artık ben sıkıldım diyen kişi kafir olur
 • Namaz kılmak zamanı boşa geçirmek demektir diyen kişi kafir olur
 • Bu çağda İslam Kanunları uygulanamaz faizsiz ekonomi yaşayamaz Kur’an nizamı ve ahlakı ile insanlık kurtulamaz ve huzura kavuşamaz diyen kişi kafir olur.
 • Şeriatı inkar eden Kafir Olur
 • Hz. Ebubekir ve Hz Ömer RA’a ve diğer sahabe-i kirama söven küfreden kafir olur
 • Dünyayı ahiret için terk eyle diyene karşı peşin olan şeyi yani dünyayı ahiret için terk edemem diyen kafir olur.
 • Ezan-ı Muhammed ile alay eden kafir olur
 • Çalgı aletleri çalınan yerde Kuran Okumak
 • Helal lokma kazan Helal lokma ye diyen birisine bana haram daha tatlı geliyor diyen kafir olur.
 • Kadınların başını örtmesi Kur’an’da yok diyen kafir olur
 • Şarabın haramlığını inkar eden kafir olur
 • Sen Müslüman değilmisi bu kötülüğü niye yapıyorsun diyene hayır diyen kimse kafir olur
 • Bir Müslümana Kafir veya Yahudi diye hitap eden kendisi kafir olur. Ve böyle diyene de buyur efendim diye kabul eden de kafirdir.
 • Müslüman mısın sorusuna inşaAllah veya bilmem ki diye şüphe ile cevap veren kimse küfre girer. Elhemdülillah müslümanım denilmelidir.
 • Rüşvetten, piyangodan, kumardan ve diğer haram yollardan alınan paralar helal kabul ederek hayırlı olsun diyen küfre girer
 • Bir Kimse sana ve müslümanlığına lanet olsun derse kafir olur
 • Güzel bir Hristiyan kızı gördüğünde keşke hristiyan olsaydım şu kızla evlenseydim diyen kimse kafir olur.
 • İnşaAllah falan işi yaparsınız diyen kimseye ben inşaAllahsız’da yaparım diyen kafir olur
 • Hasta olanı veya olmayanı Allah unuttu diyen kafir olur.
 • Şu kişi kolay kolay eceli ile ölemez diyen kimse kafir olur
 • Ben Allah’ım veya Ben Peygamberim diyen bir kişi kafir olur.
 • Bir kimse karısına ey kafir der ise kadın da ben öyleyim ve beni boşa derse kadın kafir olır. Kabul etmezse müslümana kafir diyen kocası küfre girer.
 • Karısını üç defa boşayan bir kimseye bir diğeri dinden çık ol ki karın sana başka bir kocaya varmaksızın helal olsun diye öğretirse öğreten kafir olur. Böyle bir yola sapıldığında o kadın o kocaya yine helal olmaz ve buna fetva veren de kafir olur.
 • Bir Kimse manasını bildiği halde kasden küfür lafızlarını alay ile latife ile eğlenmek kasdiyle veya şaka ile konuşursa bütün alimlerce kafirdir.
 • Allah cümlemizi böyle bilerek veya bilmeyerek küfür sözlerinden korusun Amin.

Bu küfre sokan sözler, bir çok kitaplarda daha uzun olarak yazılmıştır. Biz de burada bir miktarını yazabildik. Bu küfür kelimelerini söyleyen kişi eğer kerhen ( istemeyerek ) veya hataen değil de kendi isteği ile söyledi ise mürted olur yani dinden çıkmış olur. O zaman hanımı ile talak-i bain ile boş olur. Mahkemeye veya boşamaya lüzüm kalmaz otomatik boş olur. Böyle küfre giren bir kimsenin tecdidi iman ve tecdidid nikahtan önce yaptığı ailevi münasebette zinadır. Ve bu münasebetten çocukta veled-i zinadır. Allah korusun..