Hac Nedir ?

Hac Nedir ?

Ziyaret Etmek, Kast etmek anlamındadır. İhrama girip zamanında Arafatta vakfe ( durmak ) ve Kabeyi Ziyaret Etmek.  İslamın şartlarının sonuncusudur.  Farz olduğu Kitap, Sünnet Müslüman Alimlerin görüş birliğiyle olmaları sabittir. Kuranı Kerimde Hacca gidip gelmeye yetenler Allah için Kabiyi Ziyaret Etmek Farzdır buyurulur. Hac Gücü

Hac Farz mıdır ?

Hac gücü yetenlere farzdır. Hac hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Bir çok dini ve dünyevi faydaları vardır. Oruçla kötü arzulardan kurtulanlar zekatla fedakarlık duyguları gelişen namazla ruhen yükselen mü’min ancak bu halleri kazandıktan sonra Allah’a layık bir kul olabileceği için hac ile de kendisini Allah’a arz ve takdim eder. Hacc’da ırk ayırımı fakir zengin ayırımı yapmaksızın herkesin Allah’ın huzurunda aynı kılık kıyafetle bulunması bir nevi mahşeri ve Ahiretteki hayatı hatırlaması gibi buna benzer nice hikmetleri vardır.

Haccın Farzı Kaçtır ?

Hacın Farzı üçtür. İhram Arafatta vakfe ve Kabeyi Tavaf’dır.

İhram : Helal olan şeyleri kendine haram kılmaktır. Aynı zamanda hacıların giydiği dikişsiz elbiseye büründükleri iki havluya ihram denir

Arafatta vakfe : Mekke yakının’da bulunan Arafat dağında zilhicce ayının dokuzuncu ( Arefe ) günü zeval vaktinden Kurban Bayramının birinci günü fecrin doğuşuna kadar olan zaman içinde bir süre durmaktır.

Kabeyi Tavaf : Arafatta vakfeden sonra bayramın birinic günü başlayıp, Ömrünün sonuna kadar bir süre içinde kabeyi ziyaret etmektir.

Hac Kimlere Farzdır ?

 1. Müslüman Olanlara Farzdır
 2. Hür Serbest Olanlara Farzdır.
 3. Haccın farz olduğunu bilmek
 4. Haccı yerine getirecek kadar vakit bulmak
 5. Kendisinin yol ihtiyacını karşıladığı gibi hacc’a gidip gelinceye kadar ailesinin de nafakasını temin etmek
 6. Bedeni Salim ve Sıhhatli olmak
 7. Yol Emniyetinin olması
 8. Kadının yanında mahremininin bulunması
 9. İddet bekleyen kadının iddetinin bitmiş olması lazımdır.

Haccın Çeşitleri Nelerdir ?

Hac hüküm ve yapılış yönüyle olmak üzere önce ikiye ayrılır.

1 . Hüküm Yönüyle Hacc Üç Kısımdır

a) Farz olan Hacc : Şartları taşıyanların ömründe bir defa Hacc yapmaları farzdır.

b) Vacip Olan Hacc : Adanan veya başlanmışken bozulan nafile bir Hacc’ın yerine getirilmesi vacipdir.

c) Nafile Olan Hacc : Mükellef olmanayanların, farz Hacc’ı yerine getirmiş kimselerin yaptıkları Hacc’lar nafiledir.

2. Yapılış Yönüyle Hacc Üçe Ayrılır

a) İfrad Haccı

b) Temettu Haccı

c) Kıran Haccı

Hac Nasıl Yapılır ? Haccın Yapılışı Kısaca

Hacc yapmak isteyen helalinden kazandığı parayla borçlarını öder, kazaya kalmış ibadeti varsa tamamlamaya çalışır. Tevbe istiğfar ve iki rek’at namazdan sonra niyet edip eş ve aile fertleriyle helallaşır. Mikat yerinde yıkanır gerekli temizliğini yapar ve ihrama girer. İki rekat namaz kılar < Ya Rabbi : Ben Haccetmek istiyorum onu bana kolay kıl ve onu benden kabul et > diye eder sonra telbiyede bulunur. Zaman zaman telbiyeye devam eder. Mekke’ye varacağı zaman yıkanır. Veya abdest alır dua yaparak tavafı kudumunu ( varış tavafını ) yapar. Sonra Safa ile Merve arasında yedi defa sa’y eder.

Zilhicce ayının sekizinci günü sabah Namazını Mekke’de kılıp Minaya çıkar. Arefe ( Zilhiccenin sekinzinci ) günü sabahleyin Arafata hareket eder. Güneş batıncaya kadar Arafat’da vakfeyi yerine getirmek için durur. Akşam Namazını Müzdelifede yatsıyla beraber kılar. Geceyi Müzdelifede geçirir. Bayram’ın birini günü Cemre-i Akabeye yedi taş atar. Dilerse kurbanını bu günde kesebilir. Telbiyeye de son verir. Traş olur, eşiyle yakınlıktan başka herşeye helal olur. Kabe’ye gelerek ziyaret tavafını yapar. Bayramın ikinci üçüncü ve dördüncü günleri olmak üzere üç gün Minada bulunur. Cemre-i Ula Cemre-i Vusta Cemre-i Akabe sırasını gözeterek herbirine ayrı ayrı yedişer taş atar. Eğer memleketine dönecekse veda tavafını yapar. İki Rekat namaz kılar, Zemzem suyundan içer isterse, Peygamberimizin kabrini ziyaret için Medineye gider.

Haccın Vacipleri Nelerdir ?

 • Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y etmek
 • Müzdelifi’de vakfe ( durmak )
 • Cemreleri atmak ( Şeytan taşlamak )
 • Saçları Traş Etmek veya kısaltmak
 • Sader Tavafı ( Veda Tavafı yapmak )

Haccın Sünnetleri Nelerdir ?

 • Kudum Tavafı Yapmak
 • Bayram Gecelerinde Mina’da yatmak
 • Arefe Günü güneş doğduktan sonra, Mina’dan Arafat’a gitmek
 • Müzdelifeden minaya bayram sabah’ı güneş doğmadan hareket etmek
 • Müzdelifede gecelemk
 • Cemreler arasında ( Şeytan taşlama esnasında ) tertibe sıraya riayet etmek
 • Kadınlar, Remel yapamazlar. Yani Kudum veya ziyaret tavafında çalımlı ve üsratli yürüyemezler. Yin Safa ile merve arasında süratli yürümezler.

Haccaderken İhramın Yasakları Nelerdir ?

 • Dikişli elbise giymek ( Kadınlar dikişli elbise giyerler )
 • Hanımıyla cinsi yakınlık öpmek okşamak şehvetle dokunmak
 • Güzel Koku sürünmek
 • Av Hayvanlarını avlamak veya avcıya göstermek
 • Yeşil Ağaç ve otlar kesilemez veya Koparılamaz
 • Traş olunamaz, saçlar kısaltılamaz.
 • Tırnak kesilemez.