Evin duvarına Resim Asmak Günah mıdır ?

Melekler içinde resim, köpek, ve cünüp bulunan bir eve girmezler. Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır. Hazreti Aişe R. Anha üzerinde resim bulunan bir yastık satın almıştı. Peygamber SAV onu görünce kapının önünde durup içeri girmedi Hazreti Aişe R. Anha yüzündeki memnuniyetsizliği sezdi ve dedi ki

Allah’a ve Resülüne tevbe ediyorum. Ne günah işledim ? Peygamber SAV Şöyle buyurdu ;

Bu ne biçim yastıktır ? Üstüne oturup ona yaslanmam için satın aldım. Bu resimleri yapanlar cezalandırılacaklar ve kendilerine yaptığınızı canlandırınız denilecektir. Melekler içinde bu resim bulunan bir eve girmezler diye buyurdu.

Resim ve Suretle ilgili çok şeyler söylenmiştir. İmam Nevevi ibn-i Hacer Remli Şirbint ve İbn-i Abidin gibi Fakihler uzun uzadıya durumu izah etmişlerdi. Biz Bunlardan Nevevi ile İbn-i Hacerin sözlerini özet olarak sizlere nakletmeye çalışacağız. Şayet resim duvara asılı veya elbise ve sarık gibi giyilen şeyler üzerinde olursa haramdır. Yoksa ayak altına serilen sergi veya yaslanılan yastık üzerine olursa haram değildir. Yalnız meleklerin girmesine engel olur mu ? olmaz mı ? durum kesin olmamakla beraber zahire göre haram olmazsa da bulundukları eve melekler girmez. Çünkü Peygamber SAV’in resimle ilgili hadisi geneldir.

Resim Olan Bir Eve Melekler Girer mi ?

  • Melekler içinde resim, köpek, ve cünüp bulunan bir eve girmezler. Şu resimleri yapanlar kıyamette kendilerine yaptığınızı canlandırınız, denilerek cezalandırılacaklardır

Resim Olan Evde Namaz Kılınır mı ?

  • Resim olan evde namaz kılınır mı, Namaz kılan kişinin eğer bulunduğu odada herhangi bir resim yoksa, veya resim gözüne çarpmıyorsa o odada namaz kılabilir. Fakat bulunduğu odada resim varsa namaz kılarsa günaha girmiş olabilir. Buradaki Resimden kasıt İlluminati tarzı resimlerdir, Göz – Suret vb gibi resimler günaha sokmuş olur. Eğer Resim Manzara resmi ise bunda bir behis yoktur. Çünkü Bu Allah’ın yaratıcılık sıfatının bir taklididir.