Allahın Razı Olduğu Eşler Kadınlar

Herhangi bir kadın ki kocası ondan razı ve memnun olduğu halde ölürse, Allah C.C’da o kadından razıdır. Ve Cennet’e girmeğe hak kazanmıştır.

Bir Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, tesettüre uyarak ırzını korur, ve kocasına Allah’ın emirlerine aykırı olmuyan konularda itaat ederse Allah’ın emirlerine aykırı olan konularda ne kocaya ne de anne-babaya itaat edilmez ona dilediğin Cennet kapısından gir denilir. Kocasına itaat eden kadına havadaki kuşlar sudaki balıklar gökteki melekler, güneş ve ay günahını bağışlanması için Allah’a yalvarırlar. Kocası ondan razı olduğu müddetçe o kadına istiğfar ederler.

Hazreti Peygamber SAV : Eğer bir peygamber olarak birinin diğerine secde etmesini emredecek olsaydım. Kadının kocasına secde etmesini emrederdim. Herhangi bir kadın ki kocasına karşı katı yüzlülükte bulunursa kocasının rızasını alıp onu güldürünceye kadar Allah’ın gazabındadır.

Her Hangi bir kadın ki kocasına kızarak evini terk edip haksız yere boşanmak isterse, boşanma davası açarsa Cennet o kadına haramdır.

Bir Kadın kocasını daralttığında özür dileyerek yanına varıp ellerini tutarak, yüzüne bakıp kendini affettirmezse tuttuğu oruç ve kıldığı namazları yüce Allah kabul etmez.

Böyle Kadınları da ancak İslam Ahlakı yetiştirir.